Затверджено

рішенням Вченої ради

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

16 листопада 2015 року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА

ШЕВЧЕНКА У 2016 РОЦІ

ЗМІСТ

I.      Загальні положення........................................................................................ 7

II.      Вимоги до рівня освіти вступників............................................................... 8

III.      Фінансування підготовки фахівців.............................................................. 9

IV.     Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства. 11

V.        Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до

Київського національного університету імені Тараса Шевченка................... 12

Додаток І.Правила прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2016 році........................................................................................................................... 14

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників...................................................... 14

§ 2. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання......................................................................... 15

§ 3. Порядок прийому заяв і документів.................................................... 17

§ 4. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань.................. 20

§ 5. Зарахування за співбесідою.................................................................. 22

§ 6. Порядок нарахування балів за успішне закінчення підготовчого відділення     23

§ 7. Конкурсний відбір................................................................................. 23

§ 8. Зарахування поза конкурсом............................................................... 24

§ 9. Право на першочергове зарахування.................................................. 25

§ 10. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування................................................................................................................... 26

§ 11. Надання рекомендацій для зарахування............................................ 27

§ 12. Реалізація права вступників на обрання місця навчання.................. 28

§ 13. Коригування списку рекомендованих до зарахування..................... 29

§ 14. Наказ про зарахування....................................................................... 30

§ 15. Зарахування на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників.................................................................................................. 30

Додаток 1.1 Перелік освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти....... 32

Додаток 1.2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на основі повної загальної середньої освіти............................................................................................................. 34

Додаток 1.3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (зі скороченим терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю....................................................................................................................... 35

Додаток 1.4. Перелік конкурсних предметів для вступників на основі базової загальної середньої освіти........................................................................................ 37

Додаток 1.5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти................................................. 38

Додаток 1.6. Положення про порядок атестації випускників підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2015/2016 навчального року........................................................................................................... 38

Додаток 1.7. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали................................................................................................... 41

Додаток 2.Правила прийому на навчання за освітнім ступенем бакалавра у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2016 році .. 42

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників....................................................... 42

§ 2. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання......................................................................... 42

§ 3. Порядок прийому заяв і документів..................................................... 44

§ 4. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та конкурсів творчих здібностей.................................................................................................. 47

§ 5. Зарахування за співбесідою вступників................................................ 49

§ 6. Порядок нарахування балів за особливі успіхи або успішне закінчення підготовчого відділення................................................................................................. 50

§ 7. Конкурсний відбір................................................................................. 51

§ 8. Зарахування поза конкурсом................................................................ 52

§ 9. Право на першочергове зарахування.................................................. 53

§ 10. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування....................................................................................................................... 53

§ 11. Надання рекомендацій для зарахування............................................ 54

§ 12. Реалізація права вступників на обрання місця навчання.................. 55

§ 13. Коригування списку рекомендованих до зарахування..................... 56

§ 14. Наказ про зарахування....................................................................... 57

§ 15. Зарахування на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників...................................................................................................... 58

Додаток 2.1. Перелік освітніх спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на освітній ступінь бакалавра      59

Додаток 2.2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс і третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за умови вступу на споріднену спеціальність........................... 64

Додаток 2.3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти...................... 69

Додаток 2.4. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали.................................................................................................................. 76

Додаток 2.5. Регламент проведення творчого конкурсу Київським національним університетом імені Тараса Шевченка при вступі на спеціальності "журналістика", "кіно-, телемистецтво", "літературна творчістьі

українська мова та література", "фольклористика та іноземна мова"...... 77

Додаток 2.6. Положення про порядок атестації випускників підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2015/2016 навчального року............................................................................................................... 78

Додаток 2.7. Перелік базових дисциплін IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад призерам яких відповідно до освітньої програми при вступі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здобуття ступеня бакалавра нараховуються додаткові бали.............................................................................................. 82

Додаток 2.8. Перелік секцій III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України призерам яких відповідно до освітньої програми при вступі до Київського

національного університету імені Тараса Шевченка для здобуття ступеня бакалавра нараховуються додаткові бали................................................................ 85

Додаток 3. Правила прийому на навчання за освітнім ступенем магістра (та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2016 році.................................... 93

§ 1. Загальні положення............................................................................... 93

§ 2. Вимоги до рівня освіти вступників...................................................... 94

§ 3. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання......................................................................... 95

§ 4. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка....................................................... 96

§ 5. Організація конкурсного відбору........................................................ 98

§ 6. Зарахування поза конкурсом.............................................................. 102

§ 7. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, та надання рекомендацій до зарахування................................................................ 102

§ 8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання................... 103

§ 9. Наказ про зарахування........................................................................ 103

§ 10. Зарахування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників      104

§ 11. Порядок комплектування, основні завдання та обов'язки атестаційних комісій................................................................................................................. 104

Додаток 3.1. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за освітнім ступенем магістра................................................................................... 107

Додаток 3.2 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста........................................ 115

Додаток 3.3. Перелік іноземних мов, що складаються у якості іспиту при вступі на оголошені магістерські програми та список спеціальностей (напрямів) за ОС «бакалавр», що не вимагають складання додаткових іспитів при вступі на відповідну магістерську програму............................................................................... 116

Додаток 3.4. Перелік магістерських програм, для яких іноземна мова є фахом, (на які не поширюється правило єдиного іспиту з іноземної мови)..................... 122

Додаток 4. Правила прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста до Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка......................................................................................................... 124

§ 1. Загальні положення.............................................................................. 124


§ 2. Вимоги до рівня освіти вступників..................................................... 124

§ 3. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання....................................................................... 125

§ 4. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Інституту післядипломної освіти................................................................................................................. 125

§ 5. Організація конкурсного відбору....................................................... 126

§ 6. Зарахування поза конкурсом.............................................................. 127

§ 7. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування................................................................................................................. 127

§ 8. Наказ про зарахування....................................................................... 127

§ 9. Зарахування на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників............................................................................................... 128

§ 10. Порядок комплектування, основні завдання та обов'язки атестаційних комісій................................................................................................................. 128

§ 11. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до Інституту післядипломної освіти, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання    130

§ 12. Перелік вступних випробувань для вступників до Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка......... 131

Додаток 5. Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка в 2016 році............................................................... 132

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників..................................................... 132

§ 2. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання....................................................................... 133

§ 3. Порядок прийому заяв і документів.................................................. 133

§ 4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір.......................... 134

§ 5. Право на першочергове зарахування................................................ 136

§ 6. Зарахування на навчання.................................................................... 137

Додаток 5.1. Перелік галузей знань та спеціальностей,за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії    138

Додаток 5.2. Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 - С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури/ад’юнктури

Додаток 5.3. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури/ад’юнктури для здобуття наукового ступеня доктора філософії.................................................................................................. 143

Додаток 6. Правила прийому на навчання іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту на навчання за освітнім ступенем бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційним

рівнем спеціаліста........................................................................................... 145

§ 1. Загальні положення............................................................................. 145

§ 2. Вимоги до рівня освіти........................................................................ 146

§ З.Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань та зарахування на навчання.................................................................................................. 148

§ 4. Порядок прийому заяв і документів для вступу................................ 149

§ 5. Проведення вступних випробувань та співбесід за освітнім ступенем бакалавра................................................................................................................. 150

§ 6. Проведення вступних випробувань та співбесід за освітнім ступенем магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста......................................... 151

§ 7. Реалізація права вступників на обрання місця навчання.................. 152

§ 8. Наказ про зарахування....................................................................... 152

Додаток 6.1. Перелік освітніх спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання іноземною мовою, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на освітній ступінь бакалавра..................................................................... 153

Додаток 6.2. Перелік освітніх спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання іноземною мовою, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на освітній ступінь магістра........................................................................ 154

Додаток б.З.Перелік освітніх спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання іноземною мовою, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста......................................... 156

Додаток 7. Інструкція про порядок поновлення та переведення студентів (слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 157

Додаток 8. Положення про Приймальну комісію Київського національного

університету імені Тараса Шевченка............................................................. 166

Додаток 9. Положення про Апеляційну комісію Київського національного університету імені Тараса Шевченка................................................................................... 176

І.  Загальні положення

1.   Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

2.   Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі - Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за № 1351/27796.

3.   Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту Управління державної охорони.

4.   Організацію прийому вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який є її головою.

5.   Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році та цих Правил прийому.

6.   Усі питання, пов'язані зі вступом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб- сайті www.univ.kiev.ua

7.   Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

8.   Діяльність Приймальної комісії регламентується Положенням про Приймальну комісію, затвердженим Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Додаток 8 до цих Правил прийому.

9.   Для прийняття та розгляду апеляційних заяв абітурієнтів (вступників) щодо результатів проведених Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних екзаменів, творчих конкурсів, вступних випробувань створюються апеляційні комісії, які діють згідно з Положенням про Апеляційну комісію Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженим Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Додаток 9 до цих Правил прийому.

10.  Іногородні студенти денної форми навчання за поданнями факультетів та інститутів забезпечуються проживанням в гуртожитку за наявності вільних місць.

11.  Усі особи, які здобувають вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, мають рівні права та обов’язки.

12.  Прийом на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

13.  Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами).

ІІ.  Вимоги до рівня освіти вступників

1.      На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з базовою та повною загальною середньою освітою. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Правилами прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста - Додаток 1 до цих Правил прийому.

2.   На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, або за результатами вступних випробувань, а також за визначенням рівня їхніх творчих здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на другий (третій) курс на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднену спеціальність.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Правилами прийому на навчання за освітнім ступенем бакалавра - Додаток 2 до цих Правил прийому.

3.      На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців за ступенем магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Правилами прийому на навчання за освітнім ступенем магістра (та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) - Додаток 3 до цих Правил прийому.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Правилами прийому на навчання за освітнім ступенем магістра (та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) - Додаток 3 до цих Правил прийому.

4.   Перепідготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста здійснюється Інститутом післядипломної освіти. На навчання приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Правилами прийому до Інституту післядипломної освіти Університету - Додаток 4 до цих Правил прийому.

5.     На навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Правилами прийому до аспірантури та ад’юнктури Університету - Додаток 5 до цих Правил прийому.

6.     Терміни та порядок прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання й інші питання організації прийому до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка визначаються додатком до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (для Військового інституту) у 2016 році, які затверджуються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, погоджуються директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

7.     Терміни та порядок прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання й інші питання організації прийому до Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка визначаються додатком до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (для Інституту Управління державної охорони) у 2016 році, які затверджуються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, погоджуються начальником Управління державної охорони України.

8.     Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Порядок про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року та Інструкції про порядок поновлення та переведення студентів (слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка - Додаток 7 до цих Правил прийому.

Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ.  Фінансування підготовки фахівців

1.     Фінансування підготовки фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється:

        за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за кошти державного бюджету);

        за рахунок державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти у вигляді повної або часткової оплати навчання визначеним законом категоріям осіб. Порядок та умови надання державної цільової підтримки визначаються Кабінетом Міністрів України;

        за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

        за ваучерами;

        за кошти фізичних та юридичних осіб.

2.   Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб, крім випадків передбачених законодавством.

3.   Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4.   Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

5.   Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

6.   Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

ІУ.  Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

1.     Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

2.     Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3.     Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

4.     Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

5.      Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо- кваліфікаційного рівня, зараховуються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

6.      Терміни проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами, визначаються Додатком 6 до цих Правил Прийому.

V.    Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1.      На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Метою акредитації представників засобів масової інформації (далі - ЗМІ) є забезпечення прав журналістів і прав громадян на отримання інформації, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих журналістів як осіб, які виконують громадянський обов'язок і забезпечують право громадян на інформацію.

Право на акредитацію мають зареєстровані відповідно до чинного законодавства України ЗМІ незалежно від форм власності і складу засновників, а також зарубіжні ЗМІ, акредитовані при Міністерстві закордонних справ України.

Заявка на акредитацію подається до Приймальної комісії Київського національного університету до 11 червня 2016 року на офіційному бланку редакції ЗМІ та засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою надається копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ (для друкованих ЗМІ) та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити такі відомості:

        повне найменування ЗМІ;

        його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

        тираж, періодичність (для електронних ЗМІ - канал і регіон мовлення);

        юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

        прізвище, ім'я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

        номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

         прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);

         прізвище, ім'я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в оригіналі. Заявка на акредитацію, що не містить зазначених вище відомостей, до розгляду не приймається.

Порядок допуску журналістів і технічних працівників до приміщення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доступу до інформації та документів визначається законодавством України з урахуванням загального режиму та регламенту роботи Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2.   Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти своїх спостерігачів на засідання Приймальної комісії.

Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії, до засідання.

3.   Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на стендах Приймальної комісії та веб-сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4.  Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

5.   Інформування громадськості про ліцензований обсяг, кількістьмісць для навчання за кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціальностями, хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених Приймальною комісією до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, із зазначенням категорій вступників.

6.   Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра Київський національний університет імені Тараса Шевченка зобов'язаний оприлюднити на власному веб-сайтіипіу.кіеу.иата внести до Єдиної бази інформацію про кількість місць для навчання за кошти державного бюджету на спеціальності (освітні програми), у тому числі кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.


Додаток 1.

Правила прийому

на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

у 2016 році

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

1.   На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на перший курс приймаються особи з базовою загальною середньою освітою. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом поданий в Додатку 1.1. до цих Правил.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) приймаються особи з повною загальною середньою освітою. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом поданий в Додатку 1.2. до цих Правил.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за умови вступу на споріднену спеціальність. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом поданий в Додатку 1.3. до цих Правил.

2.   На перший курс приймаються особи, які здобули базову загальну середню освіту, за результатами вступних іспитів. Перелік конкурсних предметів подано у Додатку 1.4.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) особи, які здобули повну загальну середню освіту, і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (складають вступні екзамени) з предметів, визначених в Додатку 1.5. до цих Правил прийому.

На другий курс на визначену кількість місць приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за умови вступу на споріднену спеціальність, і складають фахові вступні випробування (див. Додаток 1.3).

3.   Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15


липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

§ 2. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії:

        з понеділка по п'ятницю - з 900 до 1700, в суботу - з 900 до 1400.

        20 липня, 27 липня, 05 серпня з 900 до 1800.

2.     Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та

зарахування на навчання на перший курс вступників на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:_______________________________________________________

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 відриву від виробництва) форми навчання проводиться на основі повної загальної середньої освіти в такі терміни:___________________________

Етапи вступної кампанії

 

Початок прийому заяв і документів Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які

11 липня 2016 року

мають проходити співбесіду або складати вступні іспити, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20 липня 2016 року о 1800

Терміни проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка співбесід та вступних іспитів

21 липня - 27 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не проходять конкурс творчих здібностей чи співбесіду і не складають вступних екзаменів

27 липня 2016 року о 1800

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця для навчання за кошти державного бюджету.

не пізніше 1200 01 серпня 2016 року

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування на навчання за кошти державного бюджету

до 1800

05 серпня 2016 року;

Терміни зарахування вступників на навчання за

і /-ч 00

до 12

кошти державного бюджету

Закінчення терміну виконання вступниками,

06 серпня 2016 року

рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

12 серпня 2016 року


 


 

4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за умови вступу на споріднену спеціальність, проводиться у такі терміни:_________

Етапи вступної кампанії

 

Початок прийому заяв і документів

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв і документів

20 липня 2016 року о 1800

Терміни проведення Київським національним

21 липня - 27 липня


 


 

університетом імені Тараса Шевченка фахових вступних випробувань

2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця для навчання за кошти державного бюджету.

28 липня 2016 року

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування

до 1800

05 серпня 2016 року;

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти державного бюджету

і /-чОО

до 12

06 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

12 серпня 2016 року

 


 

§ 3. Порядок прийому заяв і документів

1.   Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, на основі повної загальної середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на денну та заочну (без відриву від виробництва) подають заяви тільки в паперовій формі.

Всі категорії вступників можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

2.   Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної (відбіркової) комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної (відбіркової) комісії в Єдиній державній базі з питань освіти (далі - Єдина база) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму) до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

3.   У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму), мову тощо та форму навчання.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму) до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

4.    Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

         документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");

         свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

         військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;

         документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

         сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

         документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

5.    До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

         копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

         копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

         копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

         копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

         чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), установленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, установлених у §2, для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

6.    Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків передбачених у § 4 та § 5

7.    Київський національний університет імені Тараса Шевченка самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей), з яким вступник допускається до участі у конкурсі.

8.    Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

9.    Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

10.  Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і ухвалює рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка впродовж трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб­сайтах Київського національного університету імені Тараса Шевченка (univ.kiev.ua), Оптико-механічного коледжу (omc.univ.kiev.ua) та Коледжу геологорозвідувальних технологій (kgrt.univ.kiev.ua).

11.       Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом, першочергового зарахування фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

12.  При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється Київським національним університетом імені Тараса Шевченка до початку другого семестру першого року навчання його власника.

13.     Приймальна комісія Київського національного університету імені Тараса Шевченка перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

§ 4. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

1.  Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів, визначених Додатком 1.4.

2.  Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за успішне закінчення підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно з Додатком 1.6.

Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12- бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5- бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

3.   Програми вступних випробувань для вступу на основі базової загальної середньої освіти розробляються і затверджуються Київським національним університетом імені Тараса Шевченка не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на веб-сайтах Київського національного університету імені Тараса Шевченка (univ.kiev.ua), Оптико- механічного коледжу (omc.univ.kiev.ua) та Коледжу геологорозвідувальних технологій (kgrt.univ.kiev.ua).

6.   Для проведення вступних іспитів для вступників на основі базової загальної середньої освіти створюються екзаменаційні комісії.

7.  Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

8.  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати двох сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (складають вступні екзамени) з предметів, визначених в Додатку 1.5. до цих Правил прийому

9.       Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

10.  Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

11.  Для проведення вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти створюються екзаменаційні комісії.

12.  Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

13.  Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника зараховуються результати фахового вступного випробування, визначеного в Додатку 1.3. до цих Правил прийому

14.  Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника створюються фахові атестаційні комісії.

15.  Результати фахових вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня оцінюються за 100- бальною шкалою. За рівних результатів вступного випробування перевагу має абітурієнт з вищим середнім балом додатку до диплома кваліфікованого робітника.

16.  Програми фахових вступних випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Київським національним університетом імені Тараса Шевченка не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на веб­сайтах Київського національного університету імені Тараса Шевченка (univ.kiev.ua), Оптико-механічного коледжу (omc.univ.kiev.ua) та Коледжу геологорозвідувальних технологій (kgrt.univ.kiev.ua).

17.  Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

18.  Перескладання вступних випробувань не допускається.

19.  Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

20.  Відомості щодо результатів вступних іспитів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

21.  Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, розглядає Апеляційна комісія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Апеляція абітурієнта (вступника) щодо результатів подається особисто в день оголошення оцінки до відбіркової комісії відповідного коледжу.

Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, фахових випробувань, що проводяться Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, визначаються Положенням про апеляційну комісію Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Додаток 9 до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

§ 5. Зарахування за співбесідою

1.     За результатами співбесіди зараховуються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

         особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

         особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

         особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого - чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2.     Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

3.     Особи, які за результатами співбесіди не були рекомендовані до зарахування на навчання, допускаються до складання вступних випробувань і беруть участь у конкурсі на загальних засадах.

Особи з повною загальною середньою освітою, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

4.   За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення Приймальна комісія Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймає рішення про можливість зарахування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

§ 6. Порядок нарахування балів за успішне закінчення підготовчого відділення

1.   Вага бала для осіб, які в рік вступу успішно закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для вступу на основі базової та повної загальної середньої освіти до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях, становить 5 % конкурсного бала.

2.              Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей визначається Додатком 1.6. до цих Правил прийому.

Порядок обчислення бала за результатами підсумкової атестації особам, яким буде надано довідку про успішне закінчення підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, визначається Додатком 1.6. до цих Правил прийому.

§ 7. Конкурсний відбір

1.   Приймальна комісія Київського національного університету імені Тараса Шевченка допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти, які складають вступні екзамени з загальноосвітніх предметів, визначених Додатком 1.4. до цих Правил прийому. У цьому Додатку 1.4. також визначається мінімальна кількість балів за екзамен, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання.

2.   До конкурсного бала додатково додаються бали за успішне закінчення підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вступу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності Університету. Вага бала за успішне закінчення підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка становить 5 % конкурсного бала та нараховується відповідно до § 6 та Додатку 1.6.).

3.  Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова. Особи, не атестовані з української мови, складають екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

4.  Приймальна комісія Київського національного університету імені Тараса Шевченка допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їхні копії) або складають вступні випробування з загальноосвітніх предметів, визначених Додатком 1.5.. У Додатку 1.5. також визначається мінімальна кількість балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (вступних випробувань), з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання і вага кожного з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступного екзамену).

4.  Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (складають екзамен) з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

5.   Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких встановлюється Додатком 1.5.

Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту становить 10%.

Внесений до Єдиної державної електронної бази з питань освіти за 12 - бальною шкалою середній бал документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього балу, обрахованого за 12-бальною системою, значенням 200-бальної системи, наведеною у Додатку 1.7.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія.

§ 8. Зарахування поза конкурсом

1.   Поза конкурсом зараховуються:

• особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

         інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

         особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

          особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

          особи, яким відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;

         члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.     У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць для навчання за кошти державного бюджету для окремих категорій вступників, визначених законом. Порядок отримання права здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету зазначеними категоріями осіб встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього параграфу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

3.     Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього параграфа, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього параграфу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

§ 9. Право на першочергове зарахування

1.     Право на першочергове зарахування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка мають:

         особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

         особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

         особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

         особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

         вступники, які закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка у поточному році;

         випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

         вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають вищі бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з предмету, до якого застосовується ваговий коефіцієнт 50%.

2.   Зазначене право надається за інших рівних умов за послідовністю, визначеною пунктом 1 цього параграфу.

§ 10. Формування та оприлюднення списку вступників,

рекомендованих до зарахування

1.   Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:

         вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

         вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

         вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

2.   Для вступників на основі базової загальної середньої освіти рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого у межах кожної зазначеної в пункті 1 цього параграфу категорії та з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до § 9 для:

         осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

         осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з профільного предмета.

         осіб, які мають вищий середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту.

3.   Для вступників на основі повної загальної середньої освіти рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого у межах кожної зазначеної в пункті 1 цього параграфу категорії та з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до § 9 для:

          осіб, які мають більшу суму балів результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань);

         осіб, які мають вищі результати зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) з дисципліни, до якої застосовується максимальний ваговий коефіцієнт;

         осіб, які мають вищий середній бал атестата про повну загальну середню освіту.

4.  У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

         прізвище, ім'я та по батькові вступника;

         конкурсний бал вступника;

         наявність підстав для вступу поза конкурсом;

         наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

         наявність права на першочергове зарахування.

5.   Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайтах Київського національного університету імені Тараса Шевченка (univ.kiev.ua), Оптико-механічного коледжу (omc.univ.kiev.ua) та Коледжу геологорозвідувальних технологій (kgrt.univ.kiev.ua).

Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайтах Київського національного університету імені Тараса Шевченка (univ.kiev.ua), Оптико-механічного коледжу (omc.univ.kiev.ua) та Коледжу геологорозвідувальних технологій (kgrt.univ.kiev.ua).

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 4 цього параграфу.

§ 11. Надання рекомендацій для зарахування

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, за кошти державного бюджету, Приймальна комісія приймає у термін, визначений § 2, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у § 10, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника - від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету на основі базової та повної загальної середньої освіти при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста осіб, які мають підстави для вступу поза конкурсом, надаються в межах 10 відсотків максимального обсягу від місць для навчання за кошти державного бюджету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності - у межах ліцензійного обсягу.

2.   Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб приймається за заявою вступника або його законних представників (у випадку, якщо вступник є неповнолітнім). Заява від вступника або його законного представника подається до відбіркової комісії коледжу у визначені Приймальною комісією терміни.

3.   Максимальна кількість осіб, рекомендованих для зарахування за кожною спеціальністю (освітньою програмою) на навчання за кошти державного бюджету, фізичних та юридичних осіб (без урахування абітурієнтів-іноземців та таких, що до них прирівнюються, див. Додаток 6) не може перевищувати обсяги вказані для відповідної спеціальності (освітньої програми) у додатку 1.1.

4.   У випадку, якщо кількість осіб що подали заяви для зарахування (беруть участь у конкурсному відборі) на навчання за певною освітньою (освітньо- професійною) програмою є меншою ніж передбачено підпунктом 2.3.5 наказу ректора № 830-32 від 19.11.2015 р. "Про підготовку до 2016/2017 навчального року" (10 осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста), Приймальна комісія має право скасувати набір за такою програмою, про що абітурієнти повідомляються не пізніше наступного дня прийняття такого рішення.

5.   Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету, відповідно до строків, визначених у § 2.

6.   Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної (відбіркової) комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

7.   Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на веб-сайтах Київського національного університету імені Тараса Шевченка (univ.kiev.ua), Оптико-механічного коледжу (omc.univ.kiev.ua) та Коледжу геологорозвідувальних технологій (kgrt.univ.kiev.ua).

§ 12. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до терміну, визначеного в § 2, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця для навчання за кошти державного бюджету: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень і додатка до нього та інших документів, передбачених Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2. Особи, які в установлені терміни, визначені у § 2, не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього та інших документів, передбачених Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

§ 13. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1.  Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та інших документів, передбачених Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця, за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця, за кошти фізичних та юридичних осіб.

2.  Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та долучається до його особової справи.

3.  Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до § 12.

Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

4.            При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього зберігається у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього терміну навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінал документа про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень та додатка до нього зберігається в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

§ 14. Наказ про зарахування

1.   Накази про зарахування на навчання видаються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної (відбіркової) комісії і веб-сайтах Київського національного університету імені Тараса Шевченка (univ.kiev.ua), Оптико- механічного коледжу (omc.univ.kiev.ua) та Коледжу геологорозвідувальних технологій (kgrt.univ.kiev.ua) у вигляді списку зарахованих у терміни, встановлені § 2.

2.   Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених Розділом V «Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому» Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вступники можуть бути відраховані з Київського національного університету імені Тараса Шевченка за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.

3.   Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог § 15.

4.   Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленого порядку.

§ 15. Зарахування на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог § 14. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 1800 19 вересня.

2. Роботи, виконані на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах вступниками, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.


Додаток 1.1 Перелік освітніх програм,за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціалістана основі базової загальної середньої освіти

Г алузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензований

обсяг

Нормативні терміни навчання

Коледж

Код

Назва

Код

Назва

Назва

Денна

Заочна

Денна

Заочна

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Діловодство

25

25

2 роки 10 м

2 роки 5 м

Коледж

геологорозвідуваль них технологій

07

Управління та адміністрування

071

Облік і

оподаткування

Бухгалтерський облік

40

-

2 роки 10 м

 

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

Пошук та розвідка геологічними методами

30

25

3 роки 10 м

2 роки 10 м

Пошук та розвідка геофізичними методами

90

25

3 роки 10 м

2 роки 10 м

Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

25

-

3 роки 10 м

 

101

Екологія

Прикладна екологія

50

25

3 роки 10 м

2 роки 10 м

18

Виробництво та технології

184

Гірництво

Буріння свердловин

60

50

3 роки 10 м

2 роки 10 м

13

Механічна

інженерія

133

Галузеве

машинобудування

Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

50

-

3 роки 10 м

 

27

Транспорт

274

Автомобільний

транспорт

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

60

50

3 роки 10 м

2 роки 10 м

06

Журналістика

61

Журналістика

Видавнича справа та редагування

30

-

3 роки 10м

 

Оптико-

механічний коледж

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інформаційна діяльність підприємств

50

-

2 роки 10 м

 

 


 

12

Інформаційні

технології

071

Облік і

оподаткування

Облік і оподаткування

50

-

2 роки 10 м

 

 

051

Економіка

Економіка підприємства

25

-

2 роки 10 м

 

121

Інженерія

програмного

забезпечення

Розробка програмного забезпечення

50

-

3 роки 10 м

 

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно - вимірювальна техніка

Оптотехніка

55

-

3 роки 10 м

 

153

Мікро-та

наносистемна

техніка

Фотоніка та оптоінформатика

35

-

3 роки 10 м

 

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

Оптоелектронні прилади

35

-

3 роки 10 м

 

 


 


Додаток 1.2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)на основі повної загальної середньої освіти

Г алузь знань

Спеціальність

Ліцензований

обсяг

Нормативні терміни навчання

Коледж

Код

Назва

Код

Назва

Денна

Заочна

Денна

Заочна

0303

Журналістика

5.03030301

Видавнича справа та редагування

30

-

2роки 10 м

 

Оптико-механічний коледж

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології

5.05100401

Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

125

50

2роки 10 м

1роки 10м

0305

Економіка та підприємництво

5.03050201

Інформаційна діяльність підприємства

50

-

1роки 10 м

 

5.03050401

Економіка підприємства

25

-

1роки 10 м

 

5.03050901

Бухгалтерський облік

50

50

1роки 10 м

1роки 5 м

0501

Інформатика та обчислювана техніка

5.05010301

Розробка програмного забезпечення

50

-

2роки 10 м

 

0401

Природничі науки

5.04010301

Пошук та розвідка геологічними методами

30

25

2 роки 10 м

2 роки 10 м

Коледж

геологорозвідувальних

технологій

5.04010302

Пошук та розвідка геофізичними методами

90

25

2 роки 10 м

2 роки 10 м

0503

Розробка корисних копалин

5.05030106

Буріння свердловин

60

50

2 роки 10 м

2 роки 10 м

0505

Машинобудування та матеріалообробка

5.05050216

Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

50

-

2 роки 10 м

 

0701

Транспорт і

транспортна

інфраструктура

5.07010602

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

60

50

2 роки 10 м

2 роки 10 м

0201

Культура

5.02010501

Діловодство

25

 

2 роки 5 м

 

 


 

Додаток 1.3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (зі скороченим терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Фахове

випробування

Форма

навчання

Курс

Термін

навчання

Кількість місць*

Код

Назва

Код

Назва

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

4212

4212

8290.2

4122

4121

4190

Касир в банку

Контролер ощадного банку

Оператор електронно-

обчислювальних та обчислювальних

машин

Статистик

Рахівник

Табельник

5.03050401

Економіка підприємства

Економічна

теорія

денна

2

курс

1 рік 10 м

0

 

4211

4121

4121

Контролер-касир Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

5.03050901

Бухгалтерський облік

Економічна

теорія

денна

2

курс

1 рік 10 м

0

20

4112

4112

Оператор комп’ютерного набору Оператор комп’ютерної верстки

5.05010301

Розробка програмного забезпечення

Інформатика та

комп’ютерна

техніка

денна

2

курс

2 роки 10

м

0

 

7311

7311

7311

Оптик-механік

Контролер оптичних деталей та

приладів

Оптик

5.05100401

Виробництво оптичних та оптико - електронних приладів

Фізика

денна

2

курс

2 роки 10

м

0

 

7223

4112

4141

4143

4111

4112

Налагоджувальник поліграфічного устаткування

Оператор комп'ютерної верстки Оброблювач інформаційного матеріалу

Коректор (коригування текстів) Стенографіст Оператор інформаційно - комунікаційних мереж

5.03030301

Видавнича справа та редагування

Українська мова та література

денна

2

курс

2 роки 10

м

0

 

 


 

7345

7345.2

4113

Палітурник

Брошурувальник

Оператор з обробки інформації та

програмного забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

4113

4114

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення Оператор з уведення даних в ЕОМ

5.03050201

Інформаційна діяльність підприємства

Інформатика та

комп’ютерна

техніка

денна

2

курс

1 рік 10 м

0

 

7231.2

Слюсар з ремонту автомобілів

5.07010602

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Фізика

денна

2

курс

2р. 10м.

0

30

7243

7243

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування

5.05050216

Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

Математика

денна

2

курс

2р. 10м.

 

20

4112

Оператор комп’ютерного набору

5.02010501

Діловодство

Українська

мова

денна

2

курс

1 роки 10 м

0

20

 


 


Освітня програма

Конкурсні предмети

Статус

предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Коледж геологорозвідувальних технологій

Діловодство

1. Українська мова

Профільний

4.00

2. Математика

 

4.00

Бухгалтерський облік

1. Українська мова

 

4.00

2. Математика

Профільний

4.00

Пошук та розвідка геологічними методами

1. Українська мова

 

4.00

2. Математика

Профільний

4.00

Пошук та розвідка геофізичними методами

1. Українська мова

 

4.00

2. Математика

Профільний

4.00

Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

1. Українська мова

 

4.00

2. Математика

Профільний

4.00

Прикладна екологія

1. Українська мова

 

4.00

2. Математика

Профільний

4.00

Буріння свердловин

1. Українська мова

 

4.00

2. Математика

Профільний

4.00

Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання

1. Українська мова

 

4.00

2. Математика

Профільний

4.00